להרוויח עוד שעה ביום

להרוויח עוד שעה ביום
ההרצאה שוזרה ממגוון היבטים המשתלבים ביחד על מנת לאפשר שיפור ניכר בפרודוקטיביות האישית והארגונית: תכנון זמן, ניצול זמן, ניהול תשומת לב, ניהול בזמן אמיתי, ניהול אנרגיה, ניהול זמן של אחרים, שימוש נכון בכלים וטכנולוגיה.

העלאת אפקטיביות אישית תוך שמירה על איזון בין כל מעגלי החיים.
נושאים:
הכרת עקרונות מפתח בנושא ניהול זמן
קביעת יעדים ומטרות
ניתוח ותכנון יום העבודה חדש
קביעת סדרי עדיפויות – אבחנה בין "דחוף" ל "חשוב" , חוק פארטו
"גזלני הזמן" והתמודדות אפקטיבית איתם
ניצול זמן יומי: הרגלים מועילים
בסוף של הקורס אדע...

מחיר השתתפות בקורס: 97 ש׳׳ח